Який ти європеєць?

Що стало першопричиною виникнення Європейського Союзу?

Питання економічної самостійності.

Питання миру.

Питання конкуренції на світовій арені.

Питання кооперації у світовій торгівлі.

Який союз ознаменував початок європейської інтеграції?

Німеччина і Нідерланди.

Франція і Німеччина.

Люксембург і Німеччина.

Бельгія і Нідерланди.

Що включає в себе поняття “єдиного європейського ринку” або “внутрішнього ринку”?

Вільне пересування товарів, капіталу, людей та послуг.

Вільне пересування людей і послуг.

Скасування митних зборів для окремих видів товарів між державами-членами ЄС, та узгодження загального зовнішнього митного тарифу.

Створення єдиної валюти для всіх держав-членів.

Які три центральні інституції Європейського Союзу, так званий «інституціональний трикутник ЄС» виконують законодавчу функцію?

Комісія, Суд Європейського союзу і Європейський центральний банк.

Європейська комісія, Європейський центральний банк і Європейський суд аудиторів.

Європейська Рада, Рада Європейського союзу і Європейського парламенту.

Комісія, Європейський парламент і Рада Європейського Союзу.

Скільки держав-членів є членами Європейського Союзу сьогодні?

29.

28.

30.

22.

Що сьогодні є основним джерелом доходу бюджету ЄС?

Внески держав-членів, які розраховуються в залежності від валового національного доходу країни.

Доходи від митних зборів із зовнішніх кордонів ЄС.

Продаж державних облігацій на міжнародних фінансових ринках.

Спеціальний податок ЄС, що стягується з громадян ЄС.

Що для громадян ЄС означає свобода пересування?

Громадяни ЄС можуть просто подорожувати по всьому ЄС, в той самий час вони повинні отримувати дозвіл, якщо вони вирішують працювати в іншій державі-члені ЄС.

Громадяни ЄС можуть подорожувати, працювати і жити по всьому ЄС без необхідності отримання дозволів або віз.

Громадяни ЄС можуть вільно пересуватися в межах ЄС, але повинні подати заяву на отримання дозволу на проживання та візу, якщо вони вирішують жити в іншій державі-члені ЄС.

Громадяни ЄС можуть подорожувати, працювати і жити, без необхідності звертатися за робочими дозволами або візами у трьох країнах-членах за власним вибором.

На що направлені Стокгольмська програма та спільна візова політика?

На спрощення процедури переміщення громадян нових країн-членів ЄС в рамках ЄС.

На спрощення процедури подорожей туристів, які не є членами ЄС.

На спрощення процедури переміщення громадян ЄС в межах ЄС.

На спрощення процедури переміщення громадян Болгарії, Нідерландів та Греції на території ЄС.

Країни, які бажають вступити до ЄС повинні привести своє законодавство у відповідність із “EU acquis”. Що означає цей термін?

Автоматичне застосування національних правил для всього ЄС.

Рішення конституційних судів, предметом яких є ЄС.

Водні шляхи задовольняють водоочисним схемам ЄС.

Звід загальних прав і обов'язків, що зв'язують всі держави-члени ЄС.

Які частини Угоди про асоціацію між Європейським Союзом і Україною було підписано?

Політичну.

Політичну та культурну частини.

Політичну та економічну частини.

Економічну.