Переваги і недоліки угоди про асоціацію між ЄС та Україною

Переваги і недоліки угоди про асоціацію між ЄС та Україною

Правова основа для укладення Угоди про асоціацію міститься в статті 217 Договору про функціонування Європейського Союзу, в якій мовиться, що угоди, які укладаються з однією або декількома третіми країнами або міжнародними організаціями та створюють асоціації, включають взаємні права та зобов'язання, спільні дії та спеціальні процедури. В справі 12/86 Demirel v Stadt Schvidbisch Gmund, Суд зазначив, що угода про асоціацію «створює особливі привілейовані відносини з державою, яка не є членом і яка повинна принаймні певною мірою брати участь в системі Союзу».

Україна – не перша країна, якій пощастило укласти угоду про асоціацію. В минулому ЄС підписав такий самий тип угоди з Алжиром, Марокко, Тунісом, Єгиптом, Сирією, Ліваном, Ізраїлем, Південно-Африканською Республікою та Чилі. Цікаво відзначити, що Туреччина, економічно набагато більш розвинена, ніж Україна, підписали Угоду про асоціацію в 1963 році і має статус кандидата з 1999 року без будь-якої перспективи членства в короткостроковій перспективі. Угода про асоціацію між Україною та ЄС відкриває нову сторінку у відносинах між Брюсселем і Києвом. Метою Угоди є забезпечення належної бази для розширення діалогу в усіх галузях, що становлять взаємний інтерес. Тож не дивно, що сама Угода – документ великий і складний, який налічує в цілому більше 2100 сторінок і складається з:

Крім того, Угода про асоціацію є досить амбітною за своїм змістом, охоплюючи велику кількість питань, таких як політичний діалог та співробітництво у сфері зовнішньої та без пекової політики; юстиція, свобода та безпека; торгівля та питання, пов’язані з торгівлею; економічне та галузеве співробітництво; фінансове співробітництво та положення щодо боротьби із шахрайством, інституційні положення. Незважаючи на те, що документ охоплює дуже широкі сфери, в ньому НЕ знайшли відображення такі питання:

Для того, щоб усвідомити значення підписання Угоди про асоціацію, варто розглянути деякі переваги, які містяться в неї. Перш за все, Угода про асоціацію означає для України безмитний доступ до найбільшого світового ринку для переважної більшості українських товарів, що створює значні можливості для бізнесу. Відповідно до положень Угоди про асоціацію, ЄС зобов’язався застосовувати нульові мита на товари, що імпортуються в ЄС з України з моменту набуття чинності Угодою про асоціацію. В результаті, за оцінками українські експортери будуть економити майже 500 млн. євро ($ 685 млн.) на рік, тому що більше не повинні платити мита, каже ЄС. В цілому, український експорт в ЄС збільшиться на 1 млрд. євро на рік, зокрема очікується збільшення продажів текстилю, металів і продуктів харчування.

Ввізні мита на імпорт в Україну Ввізні мита на імпорт в ЄС
до після до після
Сільське господарство 6,1 0,7 12,7 0,3
Продукти рибальства 1,9 0,2 12,1 1,3
Продукти переробки нафти і природного газу 0,1 0,0 9,2 0,0
Корисні копалини (за винятком газу та нафти) 4,7 0,0 22,0 0,4
Тютюнова продукція 10,8 1,5 0,4 0,0

Крім того, Угода про асоціацію передбачає для України більш високі стандарти і більш суворі вимоги щодо безпеки продукції на внутрішньому ринку. Україна зобов’язалася запровадити європейські стандарти з метою повного наближення до процедур ЄС в галузі стандартизації, метрології, акредитації та оцінки відповідності. Це сприятиме підвищенню якості української продукції на внутрішньому ринку та формуванню позитивного іміджу України як експортера високоякісних товарів на зовнішньому ринку.

Іншим позитивним моментом Угоди про асоціацію є те, що вона сприяє формуванню більш сприятливого інвестиційного клімату в Україні через гармонізацію національного законодавства до права ЄС. Ця Угода може розглядатися як свого роду дорожня карта для боротьби з корупцією і тіньовою економікою в Україні, створюючи тим самим середовище, яка є дійсно привабливим для іноземних інвесторів.

Незважаючи на всі згадані вище сильні сторони, Угода про асоціацію містить також і серйозні виклики. Передусім, мові йде про підвищення конкуренції на внутрішньому ринку в результаті ліквідації тарифів. Відповідно до розділу 4 Угоди про асоціацію, Україна зобов’язалася поступово скорочувати свої мита на товари з ЄС протягом перехідного періоду. Після закінчення перехідного періоду (в середньому 10 років), ставка ввізного мита в Україні повинна дорівнювати нулю для всіх промислових товарів з ЄС. Хоча в середньостроковій перспективі жорстка конкуренція може мати позитивний вплив на економіку країни, короткострокові наслідки найімовірніше будуть болючими для українських виробників.

Угода про асоціацію також сприяє збереженню протекціонізму шляхом визначення квот, які дозволяють імпортувати сільськогосподарську продукцію з України без мита. Введення квот між Україною та ЄС означає, що українські виробники можуть поставляти певну кількість товарів, що імпортуються без сплати митних зборів в ЄС. Після того, як квоти вичерпані, українські виробники повинні платити загальні ввізні мита, які застосовуються в ЄС. З огляду на, що квоти є досить невеликими, Україні вдається повністю використати їх протягом декількох тижнів або навіть днів. Так, тарифні квоти на безмитний експорт українського меду на весь 2017 рік були не повністю вичерпані вже 11 січня.

Угода про асоціацію також передбачає певні витрати з боку України, пов'язані з наближенням та забезпеченням дотримання європейських стандартів. Так, зокрема запровадження нових процедур в сфері сертифікації, а також створення регуляторних органів повинно здійснюватися за кошти України. Цей процес виявляє ще одну проблему: нестачу кваліфікованих кадрів.

Очевидно, що Угода про асоціацію з ЄС містить важливі середньоm- та довгострокові переваги для України, але в той самий час несе короткострокові витрати. Крім того, скористатися перевагами від Угоди стане можливим тільки за умови її ефективної імплементації з боку української влади, чиї зусилля повинні бути спрямовані на забезпечення виконання Угоди про Асоціацію не як наказу, а як дороговказу для успішного розвитку України.